20.martā. Radošais dizaina iepirkuma maisiņu konkurss - Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!