Azimuts_2018 10.kārta un Taku-ABC_2018 5.kārta

14.jūnija notikumi Ventspils Dienvidu parka platuma grādos