R-HDB-52-2014-OAS-MSW-E (1)

ITU rokasgrāmata tām Administrācijām, kurām visai vājš priekšstats par Amatieru dienesta būtību