2016.g. 14.septembrī Embūtes pilsdrupās Dzejas dienu sarīkojums “Saknēm būt” (foto I.Strēle)