2017.g. 14.jūnijā Komunistiskā genocīda atceres brīdis Vaiņodes novadā (foto I.Strēle)