2016.g. 17.novembrī Latvijas valsts proklamēšanas 98. gadadienas koncerts (foto I.Strēle_ O.Zvejs)