2016.g. 21.oktobris Nīkrāces amatierteātris Brinida uzstājās ar Māras Hornas komēdiju - Katram savs biznesiņš (foto P. Ezeriete)