Mt.9.1-8 Triekas kertais (2)

Mt.9.1-8 Triekas kertais