1.Kor.3.11 Lutera dzive un Reformācija

1.Kor.3.11 Lutera dzive un Reformācija