PASAULES ORIENTŠANS DIENA

2017.gada 24.maij? Ventspil?, pie sl?pošanas kalna "Lemberga H?te" Orient?šan?s klubs "Zieme?kurzeme", atš?ir?b? no citiem Latvijas orient?šan?s klubiem, PASAULES ORIENT?ŠAN?S DIEN? r?koja sacens?bas div?s orient?šan?s sporta discipl?n?s:
O'skr?jien? un Taku-O.