Azimuts_2018 13.kārta un Taku-ABC_2018 12.kārta

Ventspils 3.vidusskolas pagalmā un pat Pārventas visā ČIkstiņciemā notika LIELAS LIETAS ...