Novada amatiermākslas kolektīvu koncerts 15.03.2019 foto