Gruzis Acī XCO Priekuļi

Bildes priv?tai lietošanai. Maksim?lais izm?rs 4000x2667px. L?dzams lietojam atsauces: Facebook: https://www.facebook.com/johnloudphoto/ vai lab?k @johnloudphoto Instagram: @johnloudphoto (un iztiekam bez filtriem) visur citur pa vienk?ršo: J?nis L?rmanis Ja dikti gribas apstr?d?t, tad atsauces gan nelieciet.