2016.g. 11.novembris - Gaismas (sveču) gājiens Vaiņodes ielās (foto I.Strēle)