Orientšans trsdienas _KPA_2017_ Taku-O sacensbu treš diena.

Mapes informācija:
Orient?šan?s tr?sdienas "K?PA'2017" Taku-O sacens?bu treš? diena. 2017.gada 2.j?lij?, Kr?slavas novads, , K?PAs centr? "Klajumi", net?lu no Kaplavas. Sacens?bas TempO distanc?.
Vienlaic?gi ar? Taku-O Latvijas absol?tais ?empion?ts (jau 10.sezona) un Tautas orient?šan?s seri?la "Kurzemes-Zemgales Taku-ABC'2017" 9. k?rtas ieskaites sacens?bas.
2017-07-11 15 Faili 104 MB 838
  • Mape
    Orientšans trsdienas _KPA_2017_ Taku-O sacensbu treš diena.
  • Lietotājs
  • Izveidots 2017-07-11
  • Skaits 15
  • Izmērs 104 MB
  • Skatījumi 838