VFS_2012-13_1.mape

Esiet sveicin?ti LU emerit?t? profesora, fizikas doktora Andra Broka autorkursa VISP?R?G? FIZIKA SKOLOT?JIEM studiju materi?lu kr?tuv? VFS_2012-13. Dot? kr?tuve satur 2012-13.skolas gada kl?tienes nodarb?bu materi?lus - lekciju shematiskos konspektus PDF form?t?, audio ierakstus MP3 form?t? un lejupiel?dei pieejamos video ierakstus MP4 form?t?. Š? ir kursa materi?lu pirm? mape VFS_2012-13_1.mape , kas satur kursa sada?as MEH?NIKA pirmo piecu lekciju materi?lus. Turpm?kie materi?li seko atbilstošaj?s 2., 3. utt. map?s.


Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot pārlūkot šo vietni, jūs piekrītat mūsu noteikumiem un sīkfailu izmantošanai.
Vairāk info
Piekrītu
Dalies ar saiti
uz
Jebkurš ar saiti var apskatīt
Dalīties ar saiti:

vai nosūti saiti uz epastu:

Vairāk