saist_not_16_2009_nodevas_dok_kopiju_sanemsana(konsolidets)