Saistošie noteikumi_maznodrosinatas_personas_uz_28122017