Radio LNR (Liepājas neatkarīgais raidītājs) – 1992.gada 11. jūnijā reģistrēts Latvijas Tieslietuministrijas informācijas lietu departamentā. Saņemot masu informācijas līdzekļa Reģistrācijasapliecību, Verners Bokums organizē neatkarīgo producentu grupu un uzsāk sadarbību arLIEPĀJAS TEĀTRI un LATVIJAS RADIO, veido neatkarīgus raidījumus “Latvijas radio-2” kanālā ,vienkopus ar raidorganizāciju “Brīvā Eiropa”, “Amerikas balss”, “Radio Sweden” latviešuredakcijām. 1997. gadā neatkarīgo producentu grupa reģistrē sabiedrisko organizāciju – biedrība“Sabiedrisko mediju biedrība” un turpina sadarbību ar LATVIJAS RADIO, jau dažādākos virzienos,kā arī uzsāk sadarbību ar raidorganizāciju BBC.Biedrība “Sabiedrisko mediju biedrība” veic sabiedriskā labuma informācijas veidošanu unizplatīšanu, tādējādi stiprinot, aizstāvot, popularizējot un realizējot sabiedrības intereses.Kopā ar partneriem - Liepājas atklātais sabiedriskais fonds "Liepājas teātris" un SIA"Elektrons&K", biedrība 2005.gadā sāk veidot Liepājas reģiona nemateriālā Kultūrvēsturiskāmantojuma digitālo datu bāzi un informācijas laukā metodiski izplata tās materiālus-digitālosdatus.Radio LNR ir oficiāls biedrības “Sabiedrisko mediju biedrība” elektroniskais plašsaziņas līdzeklis.Radio LNR zīmolu pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā radījis, viens no Liepājasizcilākajiem dizaineriem - Viktors Cvetkovs.

0
0.00