Valsts svētku pasākums Kolkā 16.11.2014

Latvijas valsts proklam?šanas dienai un L?vu karoga sv?tkiem velt?ts pas?kums Kolkas tautas nam? 16.11.2014