Lūšu un buku sajūtas pēc 10km

Foto:: Juris Dzenis