DS(2) 2017-2018 2.mape

2017-2018.st.gada 2.semestra LU izvēles studiju kursa "Domāšanas sistemoloģija" studiju materiāli (7. - 13. lekciju shematiskie konspekti, audio un video ieraksti).