Lūši Līgatnes upītes krastos

Foto: Andris Jermmuts