03_DS(2)20-21 DOMU PASAULE internetā 23.02.21 (1.95GB)

Kursa 1.daļas 1.nodaļas 1.sadaļa - domas, domāšana