Gadsimta protesta gājiens «Aizmigušo deputātu modināšana Dundagā» 22.08.2019.

Gadsimta protesta gājiens «Aizmigušo deputātu modināšana Dundagā» 22.08.2019. I.Dāvidsones foto