Drusku kalnā bija drusku jāuzskrien!

Foto: Andris Jermuts