Drusku kalnā bija drusku jāuzskrien!

Tiks dzēsts: May 19, 2021
Foto: Andris Jermuts