Akcijas _Pasaules lielākā mācību stunda_ publikācija 2017

Pasaules lielākās stundas laikā skolēni visā pasaulē ne tikai kopīgi izglītojas un iepazīst globālos izaicinājumus, bet arī sniedz savus padomus ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai. Izglītības akcijas mērķis ir vienot bērnus un jauniešus visā pasaulē, lai mācītos un līdzdarbotos ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, kurus Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) valstis apstiprināja 2015. gada 25. septembrī.