Atmosfēra pie Veclaicenes Tautas nama

Foto:: ?irts Freijs