DS(2) 2017-2018 3.mape

2017-2018. studiju gada 2.semestra LU izvēles studiju kursa "Domāšanas sistemoloģija" studiju materiāli (14-15. lekciju shematiskie konspekti, audio un video ieraksti)