DS(2) 2017-2018 1.mape

2017-2018.st.gada 2.semestra LU izvēles studiju kursa "Domāšanas sistemoloģija" studiju materiāli (1.- 6.lekciju shematiskie konspekti, audio un video ieraksti).