Miķeļdienas dzejas tirgus 24.09.2016

Miķeļdienas dzejas tirgus 24.09.2016 A.Pinkena foto