Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācija

Cēsu Sv.Jāņa baznīcas restaurācijas projekta dokumentācija.