Saulainā dienā saulaini Stirnubuki saulainā Līgatnē

?irts Freijs