Skrējiens «Sirdspuksti jūrai» un ugunsnakts no putna lidojuma 2019. gada 31. augustā J.Jonikana foto

Skrējiens «Sirdspuksti jūrai» un ugunsnakts no putna lidojuma 2019. gada 31. augustā foto J.Jonikans