Stirnu buki inspicē Karostas fortifikācijas būves!

Tiks dzēsts: May 19, 2021
Foto:: ?irts Freijs