DS(2) 2019-2020

Studiju kursa "Domāšanas sistemoloģija" 2019-2020 st.gada 2.semestra materiāli