LU pieņemtais biblio

LU pieņemtais bibliogrāfisko norāžu formāts.
No Silvijas Kristapsones lekciju materiāliem un monogrāfijas.