Lai nosūtītu failus LANATEKS , izvēlies adresātu:*


Pārliecinies, ka ievadītās e-pasta adreses ir pareiza un vēlreiz spied "Sākt failu augšupielādi".